AddisNews Ethiopian News NEWS

Ethiopian Daily News .. ኢትዮ ዜናዎች • የጠፋውን የማሌዥያ አውሮፕላን የበላው ጅብ አልጮህ አለ፤ (ከዚህ በፊት 5 አውሮፕላኖች ጠፍተው እንደነበር ያውቁ ኖሯል?)


Joined: 19 Aug 2009 16:01
Posts: 620

Post Comment